Zamanın Kısa Tarihi - Stephen Hawking - Tamkaynak

Zamanın Kısa Tarihi – Stephen Hawking

Big Bang’den Kara Deliklere Kadar Zamanın Kısa Tarihi. Stephen W. Hawking tarafından 1988’de yayınlanan popüler bir bilim kitabıdır. 9 milyondan fazla kopya satmıştır.

Einstein’in genel kuralılık kuramı bize,doğanın kuvvetlerinin en zayıfı olan yer çekiminin, uzay-zamandaki bir eğrilik olarak tarif edilmesini öğretti. Bu görüşe göre Dünya’mız yörüngede kalır çünkü muazzam Güneş’imizin uzayda yarattığı etkiye yakalanır.

Einstein’in bu görüşlerinin aydınlığında fizikteki bir sonraki zafer ise Stephen Hawking’in teorileri ve eserleridir. En iyi eserlerinden olan Zamanın Kısa Tarihi 20. yüzyılda fiziğin tarihini anlatır,iki bölümden oluşur: Genel görelilik ve kuantum mekaniği. Her iki bölüm de fizikçilerin bu konular hakkında yeni düşüncelerini benimsemesini zorunlu kılmıştır. Atomlar ve nükleer parçacıklar düzeyindeki olayların sorunsuzca ve kademeli olarak işlemediğini; tam aksine aniden ve süreksiz olarak değiştiğini öğrenmişlerdir. Doğanın adeta bir olasılık olayını olduğunu da böylece kavramışlardır. 

Zamanın Kısa Tarihi,sadece fizikçilerin görüşlerini değiştirmekle kalmamış; okuyucuya da çok boyutlu uzay, enflasyonist evren ve kozmik kader de dahil olmak üzere, geçmişten günümüze önemli kozmolojik fikirlerin şahane bir özetini sunmuştur. Kitapta Doğanın kuvvetlerinin birbiriyle nasıl bağlantılı olduğuna özel bir önem verilmektedir fakat zaman merkez sahneyi alır. Çünkü zaman, göksel oluşumdan önce anlamı olmayan bir kavramdır. Hem mekan hem de zaman “yaratılış” anında ortaya çıkmıştır.

Stephen Hawking: “Büyük Birleştirilmiş Teori(Grand Unified Theory) türümüzün hayatta kalmasını sağlayamaz,yaşam tarzımızı bile etkilemeyebilir ancak medeniyetin başlangıcından beri insanlar evrensel olayların anlaşılamaz olmasından memnun değillerdir. İnsanlığın en derin bilgi arzusu, devam eden arayışımız için yeterli bir gerekçe. Ve amacımız, içinde yaşadığımız evrenin tam bir tanımından daha az değildir.”

Zamanın Kısa Tarihi, Büyük ölçüde akademik bir konuşma tarzında yazılmış olsa da Stephen Hawking’in esprili mizahına,içsel motivasyonlarına,kuramsal akıllarına ve bilimsel önyargılarına bir gözatmamıza izin veriyor. En önemlisi de içinde yaşadığımız evreni tam olarak anlamaya giden yolda,bizlere ışık tutuyor.

 

 

 

 

 

 

Bir cevap yazın